Koninginnedag 2010

In aanloop naar Koninginnedag wijden we op deze gemeentepagina

steeds een column aan het Koninklijk bezoek van 30 april 2010. Zo

geven we u als lezer een kijkje achter de schermen van de organisatie.

Want reken maar dat er heel wat bij komt kijken om de Koninklijke familie

in onze gemeente te ontvangen!

Burgemeester Kramer en de voorzitter van de Oranjevereniging, Adrie

Gijssel, bijten de spits af:

Burgemeester Kramer:

"In 2005 zei de voorzitter van de Oranjevereniging Wemeldinge mij dat

de viering aldaar eigenlijk eens door Hare Majesteit met haar familie

moest worden meegemaakt. Ik was het roerend met hem eens, Wemeldinge

heeft met zijn honderdjarige Oranjevereniging een echte oranjetraditie

opgebouwd en dat kan niet door eenieder in den lande gezegd

worden. Eens in de vijf jaar is de viering van Koninginnedag in Wemeldinge

heel speciaal. De versierde en verlichte straten, de optocht en alle

andere Oranje-activiteiten, die dan ook nog een volle week duren,

maken Koninginnedag in deze gemeente een waar festijn voor jong en

oud. Ik heb daarom overleg gehad met de toenmalige Commissaris van

de Koningin en vervolgens een brief ter uitnodiging naar Hare Majesteit

gestuurd. Een en ander was ook kortgesloten met fractievoorzitters

in de gemeenteraad en collegeleden, want het gaat uiteindelijk ook over

de aanwending van gemeenschapsgelden. Zoals met veel zaken in het

leven zijn er procedures, regels, afspraken en eerdere toezeggingen,

maar het leidde toch tot een verzoek door de huidige commissaris,

Karla Peijs, aan mij of de uitnodiging nog steeds aan de orde was. Ik

heb dat uiteraard in 2008 bevestigd. Vervolgens kwam de speciale viering

in Apeldoorn met een defilé langs Paleis Het Loo in relatie tot de

100ste geboortedag van Prinses Juliana. We kennen inmiddels de dramatische

afloop van die dag en dat leidde ook tot de discussie en de

vraag of Koninginnedag nog wel op de alom bekende wijze gevierd

kon worden.

Door velen, waaronder het Kabinet maar ook leden van het Koninklijk

Huis, werd later openlijk of ietwat omfloerst aangegeven dat de unieke

opzet van onze Koninginnedag, zeker gezien de aanleiding, niet verloren

mag gaan. Dat resulteerde er gelukkig in dat er op de oude vertrouwde

voet wordt verder gegaan. Toen dat besloten was, is mij

wederom de vraag gesteld of we de uitnodiging nog gestand doen. Uit

het oogpunt van veiligheid heeft het bezoek echter weer wel extra voeten

 

in de aarde. Voorop stond voor de voorzitter van de Oranjevereniging

en mijzelf dat dit een unieke kans is voor een ieder die er bij

betrokken is en dat er veel mensen een plezier wordt gedaan met een

dergelijk traditioneel feest. Bovendien is het een uitgelezen kans om

Wemeldinge te promoten.

De nog vertrouwelijke mededeling in het najaar van 2009 aan mij

luidde kort en opgetogen: "Ze komt!".

Later kwam een en ander in de publiciteit en dat leverde veel positieve

reacties op. Mooi meegenomen is ook dat de NOS naast de integrale

uitzending een drieluik uitzendt over de Koningin ter gelegenheid van

30 jaar "op de troon" en één van die luikjes gaat over de voorbereidingen

met betrekking tot Koninginnedag. Ook dat is leuk voor eenieder

die bij de voorbereidingen in Wemeldinge betrokken is.

Wat Wemeldinge betreft richten we ons op een invulling van het programma

dat volledig recht doet aan de vijfjaarlijkse viering. Binnen het

gestelde tijdsbestek hebben we een mooi programma in petto. Vanzelfsprekend

is er de looproute, met een Aubade als vast ingrediënt. En dan

zijn er nog de versierde straten, de optocht, activiteiten in Zeeuwse/Bevelandse

dracht en de stoeltjesrit. Deze laatste is zo apart en behoort bij

het ringrijden met het korte stokske in Wemeldinge. Dat alles dan nog

gelardeerd met kleinschalige activiteiten voor jong en oud en dan is het

uur echt op.

Ik ben ervan overtuigd dat het iets moois wordt dat de Koninklijke Familie

onder leiding van de Koningin in 2010 in Wemeldinge zal meemaken.

Met inschakeling van de Oranjeverenigingen uit Kapelle-Biezelinge en

Schore wordt het tegelijkertijd een feest voor de hele gemeente dat u ter

plaatse of via de TV kunt meemaken."


facebooktwitter