Ze komt natuurlijk pas op 30 april 2010, maar het bezoek van Koningin Beatrix aan Wemeldinge houdt de gemoederen nu al bezig. De Oosterscheldezaal in dorpshuis De Wemel was op 17 november maar net groot genoeg om  alle belangstellenden te herbergen voor de door de gemeente en de Oranjevereniging georganiseerde voorlichtingsavond. Maar liefst 23 buurtverenigingen kent het dorp en die nemen allemaal deel aan de organisatie rond de viering van Koninginnedag.

Omdat het in 2010 de vijfjaarlijkse extra grote viering is en omdat de Koningin zelf komt, vergt die organisatie meer werk en een langere voorbereiding. Zoals burgemeester Kramer het zei: ,,Koninginnedag geeft drie keer plezier: de voorpret, de dag zelf en de napret. En de voorpret begint nu al."
De bedoeling van de voorlichtingsavond was de bewoners van Wemeldinge duidelijk te maken hoe de viering het komend jaar zal verlopen en welke zaken anders zullen zijn dan gebruikelijk. De Koningin komt maar kort en wil in die tijd nadrukkelijk niet dat er iets uitzonderlijks gebeurt; ze wil juist meemaken hoe het dorp altijd Koninginnedag viert.
Maar voorzitter van de Oranjevereniging Adrie Gijssel maakte duidelijk, dat het toch geen gewone Koninginnedag zal worden: ,,Vanaf dat het bekend werd, is er interesse van media en allerlei instellingen vanuit het hele land. Ik wordt gek gebeld. Vieren heeft op deze manier veel voeten in de aarde. De Koningin komt maar een uurtje met een gevolg van ongeveer 17 personen, maar de NOS komt met zeventig man en een berg apparatuur al uren van tevoren.
De hele uitzending van het bezoek aan Zeeland, ook aan Middelburg, wordt technisch vanuit Wemeldinge geregeld. De Koningin wil de dag vieren met de bevolking zoals die gewend is dat te doen, maar het vergt qua tijd en  organisatie aanpassingen. Ook de strengere eisen van de beveiliging zullen invloed hebben."
Niet alleen de NOS zal het dorp aandoen, ook andere televisie en radio zenders zullen er zijn en natuurlijk de horde fotografen, die we altijd al op televisie rond de Koningin zien zwermen. Wemeldinge zal het beslist wel merken, vertelden zowel Gijssel als burgemeester Kramer en enige overlast op de dag zelf zal onvermijdelijk zijn. De burgemeester legde uit welke organisaties allemaal betrokken zijn bij de viering en het bezoek. Van het meeste zullen de
inwoners van Wemeldinge weinig merken, aldus Kramer, hun voornaamste taak is om de viering in te richten zoals ze gewend zijn en er een zo gezellig mogelijke dag van te maken.
Het moet geen overvolle show voor het koninklijk gezelschap worden. ,,De vuistregel is dat de looproute van de Koningin ongeveer 800 meter is en daar passen geen 20 verschillende activiteiten in. Het duurt maar een uurtje en
dan blijft na het bezoek nog de rest van de dag over. Laat het niet als een plumpudding in elkaar zakken, het blijft feest", aldus de burgemeester.
Hoewel veel rond de organisatie nog ingevuld moet worden, is wel al duidelijk dat het koninklijk bezoek aan Zeeland in Wemeldinge zal beginnen en in Middelburg
eindigen. Faciliteiten als sanitair, parkeren, fietsenstalling en catering worden door de gemeente georganiseerd. De Oranjevereniging is verantwoordelijk voor de interne organisatie en het eerste aanspreekpunt voor de bewoners van Wemeldinge. De burgemeester vertelde, dat de NOS de voorbereidingen wil filmen om daar een reportage van te maken. De belangstelling van de landelijke media is groter dan anders: 2010 is ook voor de Koningin een jubileumjaar, 30 jaar op de troon, en het zal de eerste viering zijn na de rampzalig verlopen Koninginnedag van 2009 in Apeldoorn. Wemeldinge zal dus voorafgaand aan het feest al door reporters bezocht worden. Zoals Adrie Gijssel het zei: ,,Alle kans om het dorp op de kaart te zetten." De inwoners van Wemeldinge kunnen nu al met hun ideeën komen om de viering in te vullen. De Oranjevereniging had speciaal daarvoor op deze avond al enquêteformulieren klaar liggen. Verder was er tijd voor het stellen van vragen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Een heel leuk idee werd al door Adrie Gijssel geopperd: het hele dorp versieren met oranje tulpen. Nu planten geeft een zee van oranje in het voorjaar. Bij een kweker in Schore zijn ze in elk geval te koop.
De burgemeester waarschuwde tot besluit van zijn toespraak om het niet te vol en te druk te maken: ,,De Koningin geeft zelf aan dat ze tijd wil hebben om ergens bij stil te staan, het mag geen race langs attracties worden. Ondanks alle beperkingen en beveiliging kan er een heleboel. Het is nu aan de inwoners van Wemeldinge om er een leuk feest van te maken."
Desirée Schouten

bron: Scheldepost


facebooktwitter