Koninginnedag 2010

In aanloop naar Koninginnedag wijden we op deze gemeentepagina steeds een column aan het Koninklijk bezoek van 30 april 2010. Zo geven we u als lezer een kijkje achter de schermen van de organisatie.

Want reken maar dat er heel wat bij komt kijken om de Koninklijke familie in onze gemeente te ontvangen!

Burgemeester Kramer en de voorzitter van de Oranjevereniging, Adrie Gijssel, bijten de spits af:

Burgemeester Kramer: "In 2005 zei de voorzitter van de Oranjevereniging Wemeldinge mij dat de viering aldaar eigenlijk eens door Hare Majesteit met haar familie moest worden meegemaakt. Ik was het roerend met hem eens, Wemeldinge heeft met zijn honderdjarige Oranjevereniging een echte oranjetraditie opgebouwd en dat kan niet door eenieder in den lande gezegd worden.

Eens in de vijf jaar is de viering van Koninginnedag in Wemeldin geheel speciaal. De versierde en verlichte straten, de optocht en alle andere Oranje-activiteiten, die dan ook nog een volle week duren, maken  Koninginnedag in deze gemeente een waar festijn voor jong en oud. Ik heb daarom overleg gehad met de toenmalige Commissaris van de Koningin en vervolgens een brief ter uitnodiging naar Hare Majesteit gestuurd. Een en ander was ook kortgesloten met fractievoorzitters in de gemeenteraad en collegeleden, want het gaat uiteindelijk ook over de aanwending van gemeenschapsgelden. Zoals met veel zaken in het leven zijn er procedures, regels, afspraken en eerdere toezeggingen, maar het leidde toch tot een verzoek door de huidige commissaris, Karla Peijs, aan mij of de uitnodiging nog steeds aan de orde was. Ik heb dat uiteraard in 2008 bevestigd. Vervolgens kwam de speciale viering in Apeldoorn met een defilé langs Paleis Het Loo in relatie tot de 100ste geboortedag van Prinses Juliana. We kennen inmiddels de dramatische afloop van die dag en dat leidde ook tot de discussie en de vraag of Koninginnedag nog wel op de alom bekende wijze gevierd kon worden.

Door velen, waaronder het Kabinet maar ook leden van het Koninklijk Huis, werd later openlijk of ietwat omfloerst aangegeven dat de unieke opzet van onze Koninginnedag, zeker gezien de aanleiding, niet verloren mag gaan. Dat resulteerde er gelukkig in dat er op de oude vertrouwde voet wordt verder gegaan.

Toen dat besloten was, is mij wederom de vraag gesteld of we de uitnodiging nog gestand doen. Uit het oogpunt van veiligheid heeft het bezoek echter weer wel extra voeten in de aarde. Voorop stond voor de voorzitter van de Oranjevereniging en mijzelf dat dit een unieke kans is voor een ieder die er bij betrokken is en dat er veel  mensen een plezier wordt gedaan met een dergelijk traditioneel feest. Bovendien is het een uitgelezen kans om Wemeldinge te promoten. De nog vertrouwelijke mededeling in het najaar van 2009 aan mij luidde kort en opgetogen: "Ze komt!".

Later kwam een en ander in de publiciteit en dat leverde veel positieve reacties op. Mooi meegenomen is ook dat de NOS naast de integrale uitzending een drieluik uitzendt over de Koningin ter gelegenheid van 30 jaar "op de troon" en één van die luikjes gaat over de voorbereidingen met betrekking tot Koninginnedag. Ook dat is leuk voor eenieder die bij de voorbereidingen in Wemeldinge betrokken is.

Wat Wemeldinge betreft richten we ons op een invulling van het programma dat volledig recht doet aan de vijfjaarlijkse viering. Binnen het gestelde tijdsbestek hebben we een mooi programma in petto. Vanzelfsprekend is er de looproute, met een Aubade als vast ingrediënt. En dan zijn er nog de versierde straten, de optocht, activiteiten in Zeeuwse/Bevelandse dracht en de stoeltjesrit.

Deze laatste is zo apart en behoort bij het ringrijden met het korte stokske in Wemeldinge. Dat alles dan nog gelardeerd met kleinschalige activiteiten voor jong en oud en dan is het uur echt op.

Ik ben ervan overtuigd dat het iets moois wordt dat de Koninklijke Familie onder leiding van de Koningin in 2010 in Wemeldinge zal meemaken. Met inschakeling van de Oranjeverenigingen uit Kapelle-Biezelinge en

Schore wordt het tegelijkertijd een feest voor de hele gemeente dat u ter plaatse of via de TV kunt meemaken."


facebooktwitter