Image00044(P.Z.C) Koninginnedag in Zeeland

door Mieke van der Jagt WEMELDINGE – Wemeldingenaren mogen dan op 29 en 30 april een hele dag in hun bewegingen wor­den beperkt, gemopper hoor je daar nauwelijks over. In een tjok­volle Wemel namen gisteravond bijna 200 inwoners kennis van de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen om incidenten te voorkomen. Instemmend ge­brom en praktische vragen; meer was er niet te horen.
De inwoners van het Oosterschel­dedorp, die eens in de vijf jaar groots uitpakken op Koninginne­dag, keken er van op dat ze dit jaar, wegens het bezoek van Konin­gin Beatrix, dubbel waar voor hun geld krijgen. De veiligheidsmaatre­gelen worden een dag tevoren van kracht, omdat de deelnemers het hele programma oefenen.
Dat gebeurt niet alleen ten bate van de NOS en ander cameravolk, maar ook voor de Dienst Diploma­tieke Veiligheid en andere dien­sten, die het scenario een laatste keer testen. Overigens is het pro­gramma nog niet helemaal klaar. Pas op 31 maart wordt het, met het volledige fiat van de Majesteit, gepresenteerd.
Volgens burgemeester Siebe Kra­mer van Kapelle is het duidelijk: het programma bevat geen onder­delen die anders ook niet op Ko­ninginnedag plaatsvinden. ,,We hebben de vraag gekregen of we geen kunst moeten laten zien om­dat we een kunstroute hebben. Nee, want dat doen we anders ook niet. Er is een mooie kerk, maar die bezoeken we ook niet." Vol­gens Kramer heeft de Koningin ge­vraagd om authentiek koninginne­daggedrag, en dat is wat ze krijgt. ,,Het is haar dag èn die van deWe­meldingenaren."
Er ging een golfje van 'oeps' door de zaal, toen Kramer strenge regels aankondigde voor torens en poor­ten, die in Wemeldinge in groten getale op plegen te duiken. De meeste buurten hebben al ontwer­pen op papier en spullen op de bouwwerf.
Volgens de burgemeester is We­meldinge daar uniek in, want de diensten hebben nog nooit met zo­veel constructies te maken gehad. De praktische vragen varieerden van, 'waar kan ik gaan staan om al­les goed te zien?' tot 'Hoe kom ik thuis als ik mijn auto op 29 april buiten het dorp heb moeten parke­ren? Het antwoord op die laatste vraag kwam uit de zaal: ,, Wat docht je van loape."

Meer foto's in de fotogalerij


facebooktwitter